İç Kontrol

İç Kontrol

        Çağdaş sanat eğitimi ve etkinlikleriyle çağdaş sanatçı özgürlüğü kavramını
özümsemiş, ülkenin ve evrenin bilim - sanat ve kültür değerlerine eleştirel bir yaklaşımla
sahip çıkabilen; bireysel - yöresel - ulusal ve evrensel kültürleri, sanatın psikolojik-sosyolojik
ve felsefi boyutlarını da göz önünde bulundurarak değerlendirebilen; yaratıcı bireyler
yetiştirmektir.

         Akademik - fiziki ve yönetimsel yeterliliklerini kazanmış, çağdaş eğitim programları ve
sanatsal etkinlikleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, sanatın geliştirilmesini ve
toplumda işlevsel olmasını sağlayabilen bir konservatuvar olmaktır.