Müdürün Mesajı

Müdürün Mesajı

Sevgili gençler;

 

Sanatsal ve bilimsel veriler ışığında çağımıza ve bölgemizin kültürel dokusuna uygun bir anlayışı amaçlayan ve eğitim-öğretim faaliyetlerini yerelden evrensele uzanan bir köprü üzerinde konumlandıran konservatuvarımız, alanında uzman kadrosu, fiziki imkanları ve öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla; bölgenin ve parçası olduğu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin en önemli kültür sanat kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir. Çağın gerektirdiği bilimsel ve sanatsal dinamikleri yerel unsurlarla birleştirecek olan konservatuvarımızın akademik yapılanması devam etmekte olup, Türk Müziği bölümü çatısı altında halk müziği ve sanat müziği alanlarında eğitim-öğretim vermeyi amaçlamaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki sanatın ve bilimin temel işlevlerinden biri de ince düşünceyi, nezaketi, ahlaki davranışı ve sanatın sınırsız hayal gücüyle beslenen özgün ve özgür düşünceyi insana aşılayabilmesidir. Bizim tüm bu eğitim öğretim faaliyetlerindeki temel amacımız da işte bu saikler üzerine kurulmuş olmasıdır.

 

Prof. Dr. Hüseyin Akkaya