Misyon - Vizyon

Misyon - Vizyon

MİSYON

Çağdaş sanat eğitimi ve etkinlikleriyle çağdaş sanatçı özgürlüğü kavramını özümsemiş, ülkenin ve evrenin bilim-sanat ve kültür değerlerine eleştirel bir yaklaşımla sahip çıkabilen; bireysel-yöresel-ulusal ve evrensel kültürleri sanatın psikolojik-sosyolojik ve felsefi boyutlarını da göz önünde bulundurarak değerlendirebilen; yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

VİZYON

Akademik-fiziki ve yönetimsel yeterliliklerini kazanmış, çağdaş eğitim programları ve sanatsal etkinlikleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, sanatın geliştirilmesini ve toplumda işlevsel olmasını sağlayabilen bir konservatuvar olmaktır.