Fakülte Kurulu Üyeleri

Fakülte Kurulu Üyeleri

MÜDÜR – Prof.Dr. HÜSEYİN AKKAYA

ÜYE (Mdr. Yrd.) - Dr.Öğr. Üyesi Kubilay YILMAZ

ÜYE (Mdr. Yrd.) – Öğretim Görevlisi SERVET ZEKİ ERSOY

Bölüm Başkanı – Prof.Dr. HÜSEYİN AKKAYA 

Raportör - YÜKSEKOKUL SEKRETERİ Nezihe MUT