İdari Personel
CELAL AYBORAN
YÜKSEK OKUL SEKRETERİ
cayboran@cumhuriyet.edu.tr
4596
 
MUSTAFA BIÇAKÇI
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
mbicakci@cumhuriyet.edu.tr
4597
 
ZİYA YEŞİLTAŞ
HİZMETLİ
zyesiltas@cumhuriyet.edu.tr
4592
 
Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı 58140 SİVAS
Telefon: 0 346 219 1010-4594