• Teşkilat Şeması

 •         Çağdaş sanat eğitimi ve etkinlikleriyle çağdaş sanatçı özgürlüğü kavramını
  özümsemiş, ülkenin ve evrenin bilim - sanat ve kültür değerlerine eleştirel bir yaklaşımla
  sahip çıkabilen; bireysel - yöresel - ulusal ve evrensel kültürleri, sanatın psikolojik-sosyolojik
  ve felsefi boyutlarını da göz önünde bulundurarak değerlendirebilen; yaratıcı bireyler
  yetiştirmektir.

           Akademik - fiziki ve yönetimsel yeterliliklerini kazanmış, çağdaş eğitim programları ve
  sanatsal etkinlikleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, sanatın geliştirilmesini ve
  toplumda işlevsel olmasını sağlayabilen bir konservatuvar olmaktır.

  İç Kontrol İş Akış Şemaları