Misyon - Vizyon

MİSYON

Çağdaş sanat eğitimi ve etkinlikleriyle çağdaş sanatçı özgürlüğü kavramını özümsemiş, ülkenin ve evrenin bilim-sanat ve kültür değerlerine eleştirel bir yaklaşımla sahip çıkabilen; bireysel-yöresel-ulusal ve evrensel kültürleri sanatın psikolojik-sosyolojik ve felsefi boyutlarını da göz önünde bulundurarak değerlendirebilen; yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

VİZYON

Akademik-fiziki ve yönetimsel yeterliliklerini kazanmış, çağdaş eğitim programları ve sanatsal etkinlikleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, sanatın geliştirilmesini ve toplumda işlevsel olmasını sağlayabilen bir konservatuar olmaktır.

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı 58140 SİVAS
Telefon: 0 346 219 1010-4594